Skip to main content

Disclaimer & privacy

Copyright Kenko bestratingen , www.kenko-bestratingen.nl

Voor alle merken van Kenko bestratingen geldt dat deze NIET mogen worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenko bestratingen. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van Kenko bestratingen wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Op alle webpaginas van Kenko bestratingen is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenko bestratingen, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpaginas van www.kenko-bestratingen.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.